Propozice Mikulášského turnaje

     Termín: 3. 12. 2023 v 9:00

     Kategorie: děvčata, chlapci (nar.  2013, 2014 a mladší)

     Startovné: za družstvo 1.000,- Kč

     Uzávěrka přihlášek: 27. 11. 2023

Pořadatel si vyhrazuje právo výběru z přihlášených družstev. Na turnaji mohou startovat pouze ofic. družstva – chlapecká, dívčí nebo smíšená (boys & girls).

Maximální počet účastníků jednoho družstva je omezen na 8 osob. Všechny děti obdrží medaili a sladkou odměnu.

Přihláška na turnaj