Propozice Jarní ceny města Zlína

     Termín: 26. 3. 2022 v 9:00

     Kategorie: děvčata, chlapci (nar. 2011, 2012, 2013 a mladší)

     Startovné: za družstvo 600,- Kč

Pořadatel si vyhrazuje právo výběru z přihlášených družstev. Na turnaji mohou startovat pouze ofic. družstva – chlapecká, dívčí nebo smíšená (boys & girls).

Maximální počet účastníků jednoho družstva je omezen na 8 osob. Všechny děti obdrží medaile, účastnický list, sladkou odměnu.

Kompletní propozice v PDF Přihláška na turnaj