Propozice Mikulášského turnaje 2022

     Termín: 4. 12. 2022 v 9:00

     Kategorie: děvčata, chlapci (nar.  2012, 2013 a mladší)

     Startovné: za družstvo 900,- Kč

Pořadatel si vyhrazuje právo výběru z přihlášených družstev. Na turnaji mohou startovat pouze ofic. družstva – chlapecká, dívčí nebo smíšená (boys & girls).

Maximální počet účastníků jednoho družstva je omezen na 8 osob. Všechny děti obdrží medaili a sladkou odměnu.

Přihláška na turnaj